Neurostimulus to firma mająca na celu:
  • podnoszenie kwalifikacji psychologicznych, pedagogicznych i medycznych specjalistów diagnozujących i pracujących z dziećmi i osobami dorosłymi z trudnościami w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym i pozaszkolnym;
  • popularyzowanie najnowszej wiedzy na temat poprawy funkcjonowania poznawczego (zarówno osób z określonymi problemami, jak i tych zainteresowanych osiąganiem lepszych wyników w pracy, w sporcie, w szkole i na studiach).
  • przeprowadzanie odpowiedniej diagnostyki przed i po neuroterapii
  • realizacje projektów badawczych

Aby zapewnić wysoki poziom merytoryczny naszych szkoleń, korzystamy z wiedzy oraz doświadczeń specjalistów z dziedziny psychologii, pedagogiki, neurologii, psychiatrii, fizjoterapii i kognitywistyki.

Aktywie popularyzujemy wiedzę odnośnie neuroterapii i obalamy mity, jakie powstały wokół niej.

 
Homo homini consulere debet.